logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

1999

   
 1999 (počet príspevkov: 57)
 1999/58 (počet príspevkov: 12)
 1999/57 (počet príspevkov: 16)
 1999/56 (počet príspevkov: 17)
 1999/55 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 1999

Bednářová, Svetlana, Nevedia počítať?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 17-22, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednářová, Svetlana, Kupková, Erika and Černek, Pavol, Tramtárijské zákony, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 10-16, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bobák, Andrej and Martinská, Gabriela, Zomrela Doc. RNDr. Magdaléna TÓTHOVÁ, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 33-36, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 32-36, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Na záver k sérii noriem STN ISO 31, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-1 Priestor a čas, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-10 Jadrové reakcie a ionizujúce žiarenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-13 Fyzika tuhých látok, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-2 Periodické a príbuzné javy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-3 Mechanika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-4 Teplo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 33-35, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-5 Elektrina a magnetizmus, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 36-38, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-6 Svetlo a príbuzné elektromagnetické žiarenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 39-41, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-7 Akustika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-8 Fyzikálna chémia a molekulová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 44-46, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-9 Atómová a jadrová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 47-49, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Degro, Ján, Diskusný klub - DIDFYZKE, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 36-41, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Degro, Ján and Šnajder, Ľubomír, Teleprojekt Ekobiofyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Úlohy o periodických funkciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 19-24, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Ferenko, Jozef, Výherné stratégie niektorých hier typu NIM, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 6-18, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, Jasná 1998 - alebo: zavedená značka má 30 rokov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Guričan, Jaroslav, Faktorizácia polynómov II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Halaš, Radomír, O Ordáňových trojuhelnících, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján and Halušková, Emília, Variácia na tému 12-ta odmocnina z dvoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hecht, Tomáš, Nové učebnice matematiky pre stredné školy - úvahy gestora projektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 4, pages 17-23, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, Prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc., šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hympánová, Ingrid and Zahoranová, Anna, Difúzia v prírodovedných predmetoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 43-52, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Newtonov gravitačný zákon, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 37-49, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, František Kuřina: Deset pohledů na geometrii (Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, Praha 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 70-71, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Ivan Teplička: Fyzika, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách (Vydavateľ ENIGMA, Nitra 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 72, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolibiarová, Blanka, Spomínam na akademika Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kupková, Erika, Dôkazy v obrázkoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 12-16, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mlynarčíková, Marta, Čo je nové v nových učebniciach matematiky pre stredné školy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 24-31, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 30. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (Padova 18. - 27.7.1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Obert, Teodor, Andrej Tirpák: Elektromagnetizmus (POLYGRAFIA SAV, Bratislva 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Parulek, Ivan and Matejka, Michal, Pathfinder a gravitačné zrýchlenie Marsu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Polčin, Daniel, Rázy a ich demonštrácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Psota, Andrej, Tvorivé myslenie vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Celoštátne kolo v jubilejnom 40. ročníku fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, 40 rokov Matematického ústavu SAV, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štefečka, Miloslav, Rastrovací elektrónový mikroskop, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 23-35, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valent, Pavol, O neprekonateľnosti Einsteinových teórií času, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 54-61, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, O dobrom usporiadaní a axióme výberu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
49. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 1, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 52, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 10-18, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na základných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 2-9, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 42-46, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória B, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória C, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 54-58, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategórie E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 47-51, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ústredný výbor Jednoty slovenských matematikov a fyzikov zvolený na obdobie r. 1999 - 2002 (Nitra 1. - 3. júla 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 62, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Uznesenie Zjazdu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (Nitra 1. - 3. júla 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyznamenania JSMF udelené Zjazdom JSMF 1999 (Nitra 1. - 3. júla 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007