logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

1999

1999/57

   
 1999/57 (počet príspevkov: 16)

 

casopis

Obsah čísla 1999/57

Bobák, Andrej and Martinská, Gabriela, Zomrela Doc. RNDr. Magdaléna TÓTHOVÁ, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-7 Akustika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-8 Fyzikálna chémia a molekulová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 44-46, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-9 Atómová a jadrová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 47-49, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Degro, Ján, Diskusný klub - DIDFYZKE, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 36-41, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferenko, Jozef, Výherné stratégie niektorých hier typu NIM, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 6-18, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Halaš, Radomír, O Ordáňových trojuhelnících, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, František Kuřina: Deset pohledů na geometrii (Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, Praha 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 70-71, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Ivan Teplička: Fyzika, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách (Vydavateľ ENIGMA, Nitra 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 72, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolibiarová, Blanka, Spomínam na akademika Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, 40 rokov Matematického ústavu SAV, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štefečka, Miloslav, Rastrovací elektrónový mikroskop, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 23-35, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória B, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória C, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 54-58, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007