logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2013

   
 2013 (počet príspevkov: 38)
 2013/4 (počet príspevkov: 13)
 2013/3 (počet príspevkov: 5)
 2013/2 (počet príspevkov: 10)
 2013/1 (počet príspevkov: 10)

 

casopis

Obsah čísla 2013

Andrejková, Gabriela, Výsledky stredoškolákov na Stredoeurópskej olympiáde v informatike CEOI 2013, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, 54. Medzinárodná matematická olympiáda (Santa Marta, Kolumbia, 18. – 28. Júla 2013 (http://imo-official.org/), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Borcovanová, Jela, Ale najväčšia z nich je láska (1 K 13,13), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 43. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Tallin, Estónsko, 14. – 24. 7. 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 63-70, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 54. ročníka fyzikálnej olympiády, kategória A, 11. – 14. apríl 2013, Bratislava, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Texty úloh 1. kola 55. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2013 – 2014) kategória A a kategórie B, C (1.- 3. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 53-62, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Nové rubriky: Vzdelávanie v matematike a informatike Vzdelávanie vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 1-3, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Projekt 7RP PRIMAS, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 4-5, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan and Kluvanec, Daniel, Ako sprístupniť pojem tenzora, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 43-50, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Príbeh o skúške správnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 9-14, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanisko, Peter, Vyučovanie astronómie na 2. stupni základných škôl v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 51-58, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, János BOLYAI (15.12.1802 – 27.1.1860), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 52, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Jozef Maximilián PETZVAL - profesorská svojráznosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 66, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok Györgya PÓLYU, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 18, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Galileo Galilei a jeho úloha pri vytváraní fyzikálneho obrazu sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Konferencia Fyzika a etika VII (Nitra, 21. jún 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Roman, Letný tábor Trojsten, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 6-8, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Kluvancová, Martina, The Direct Catapult of Bodies, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kocová Mičkaninová, Katarína, Využitie počítačovej simulácie didaktickej hry vo vyučovaní pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera, Koncepčné východiská vyučovania fyziky na základnej škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 41-51, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Dvadsaťpäť poučení z fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 49-52, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 53. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Množiny bodov rovnako vzdialených od dvoch útvarov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Úlohová komisia Matematickej olympiády : Zadania a návodné úlohy 63. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 23-34, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Palásthy, Hedviga and Bednáříková, Anna, Využitie programovacieho jazyka Imagine vo vizualizácii algoritmov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, O problematice otázek a odpovědí (první část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Kuřina F.: Elementární matematika a kultúra. Hradec Králové, Gaudeamus 2012. Kultúra v matematike, matematika v kultúre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pravdepodobnosť a lineárnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 11-18, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Orbital Mechanics: Its Methods and Scope , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 35-60, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Scholtzová, Iveta, Jeden pohl’ad na obsah matematického vzdelávania v primárnej škole na Slovensku od roku 1989 po súčasnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 19-26, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stehlíková, Beáta and Gregušová, Slavomíra, Náhodné stretnutie viacerých ľudí v čase, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 19-34, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stehlíková, Beáta, Zaujímavý integrál, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 19-26, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Téglási, Ilona, Appearance of Mathematical Competencies in Students’ Solutions, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomášik, Boris and Goceliaková, Lenka, Majstrovské triedy z časticovej fyziky 2012: ohlas účastníkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 53-62, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján, Ako študenti stredných škôl hodnotia kvalitu vyučovania programovania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 27-42, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Żeromska, Anna K., What is the connection between a theorem and its proof as perceived by higher-secondary school students?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 15-22, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pripomienky a návrhy k oblasti vzdelávania a vedy v matematike a fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1, kola 55. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 2013 - 2014) kategórie D, E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 61-70, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007