logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2012

   
 2012 (počet príspevkov: 48)
 2012/4 (počet príspevkov: 13)
 2012/3 (počet príspevkov: 10)
 2012/2 (počet príspevkov: 13)
 2012/1 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 2012

Bálint, Vojtech, Vedecké pozadie jednej úlohy matematickej olympiády a širšie súvislosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Budai, László, Development of the Operations of Cognitive Processes with Dynamic Geometric Software, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 3-16, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bystrianska, Mária, 18. konferencia DIDFYZ ´12, Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 60, 72, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 53. ročníka fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, European Union Science Olympiad (EUSO), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Výsledková listina celoštátneho kola 53. ročníka fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 67, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Termíny čas a doba nie sú synonymá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o istom neurčitom integrále, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o kubických rovniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Olympiáda v informatike: domáce kolo 28. ročníka, kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 55-63, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gunčaga, Ján, Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie - matematika v slovenskom jazyku na slovenskej národnostnej škole v Maďarsku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 17-22, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Henterová, Barbara, Vzdelávací projekt Play Energy 2012 už pozná svojich víťazov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, K srdcu učiteľa matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 18, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kántor, Tünde, Outstanding mathematicians in the 20th century: Jenő Egerváry (1891–1958) establisher of the Hungarian method, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 9-18, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klepancová, Michaela and Varga, Marek, O Eulerových substitúciách geometricky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 5-14, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku (konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti matematikov a fyzikov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Návšteva nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Douglasa Deana Osheroffa na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopáčová, Janka, Edita Partová, Vyučovanie matematiky modernými technológiami, Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 94 s. ISBN 978-80-223-3144-9, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 70, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krech, Ireneusz and Tlustý, Pavel, O Sichermanových kostkách a jejich zobecnění, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 15-20, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krupa, Dalibor, Konferencia slovenských fyzikov (SFS) 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Za profesorom Markom Švecom (10. 10. 1919 – 19. 6. 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lukáč, Stanislav and Kocová Mičkaninová, Katarína, Simulácia náhodných udalostí vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 21-35, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Majherová, Janka and Gunčaga, Ján, Modelovanie a jeho geometrické aplikácie vo vyučovaní matematiky a informatiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 19-26, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nagy-Kondor, Rita and Szíki, Gusztáv Áron, „Basic Knowledge of Natural Sciences“: a new foundation subject at the Faculty of Engineering, University of Debrecen, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nedela, Roman, Beloslav Riečan a banskobystrická matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 70, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Povinec, Pavel, Výsledky záťažových testov slovenských jadrových elektrární, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Moment, prosím!, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 19-25, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Žilinský krok správnym smerom. Martina Furčáková, Ján Čižmár: Život a dielo profesora Moravčíka a profesora Marušiaka. EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 68-69, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, The Cassini-Huygens Mission (1st Part), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, The Cassini-Huygens Mission (continued from previous issue), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 27-40, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Schmidtová, Jarmila, Doc. RNDr. Tomáš Klein, CSc. (18. 5. 1933 – 6. 1. 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Takáč, Zdenko, O zovšeobecneniach fuzzy množín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 23-37, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Tirpák, Andrej, Rekviem nad spinovým echom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 39-45, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velichová, Daniela, GeoGebra: dynamická matematika vo vzdelávaní Slovenský GeoGebra Inštitút a jeho seminár v Kočovciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 6-8, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, O fyzice, jejím významu a spoločenskom postavení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 47-60, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Vybíral, Bohumil, Školská fyzika – její poslání, problémy a východiska (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 37-51, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Školská fyzika – její poslání, problémy a východiska (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie o fyzikálnych konferenciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 46, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie o matematických a informatických konferenciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 26, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie o matematických konferenciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 38, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 64, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Odišiel matematik a kňaz RNDr. Vladimír Jukl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Predstavujeme výchovno – vzdelávací projekt PLAY ENERGY (určený pre žiakov a učiteľov fyziky a technických predmetov na ZŠ a SŠ). Interview s Michelem Bolognom, generálnym riaditeľom vzťahov s verejnosťou ENEL, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 54. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2012 – 2013) kategórie B, C, D (5.-7. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 52-60, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 54. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2012 – 2013) kategórie G, E, F, kategórie C, D (1. -- 4. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 41-54, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 54. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2012 - 2013) kategórie A, B (B1-4), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 51-60, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 62. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 27-30, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, György PÓLYA (13. 12. 1887 – 7. 9. 1985), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 36, ISSN 1335-4981.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007