logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2012

2012/3

   
 2012/3 (počet príspevkov: 10)

 

casopis

Obsah čísla 2012/3

Bálint, Vojtech, Vedecké pozadie jednej úlohy matematickej olympiády a širšie súvislosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bystrianska, Mária, 18. konferencia DIDFYZ ´12, Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 60, 72, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kántor, Tünde, Outstanding mathematicians in the 20th century: Jenő Egerváry (1891–1958) establisher of the Hungarian method, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 9-18, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku (konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti matematikov a fyzikov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Návšteva nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Douglasa Deana Osheroffa na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Majherová, Janka and Gunčaga, Ján, Modelovanie a jeho geometrické aplikácie vo vyučovaní matematiky a informatiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 19-26, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, The Cassini-Huygens Mission (continued from previous issue), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 27-40, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Školská fyzika – její poslání, problémy a východiska (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Odišiel matematik a kňaz RNDr. Vladimír Jukl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 54. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2012 - 2013) kategórie A, B (B1-4), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 51-60, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007