logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

1997

   
 1997 (počet príspevkov: 53)
 1997/50 (počet príspevkov: 11)
 1997/49 (počet príspevkov: 13)
 1997/48 (počet príspevkov: 13)
 1997/47 (počet príspevkov: 15)

 

casopis

Obsah čísla 1997

Baník, Rastislav and Baník, Ivan, Keď príčinou zrážky dvoch lodí bola neznalosť fyzikálnych zákonov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 50-51, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednářová, Svetlana and Černek, Pavol, Dvaja mysleli a mysleli, až vymysleli...Príklad, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 9-15, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Calda, Emil, Několik jednoduchých úloh využívajících obarvení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 4-8, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 28. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Sudbury, Kanada 13. - 21.7. 1997, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 29-31, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 24-29, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čižmár, Ján and Ondrišíková, Lenka, O učebniciach matematiky pre gymnáziá v I. ČSR (1918-1938), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 14-20, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čižmár, Ján and Ondrišíková, Lenka, O učebniciach matematiky pre gymnáziá v I. ČSR (1918-1938), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 16-25, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján, Seminár matematika a hudba pracuje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 65, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chalupková, Aurélia, Vedia žiaci správne určovať smer indukovaného prúdu?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 34-42, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Dobrovoľná domáca úloha ako motivačný činiteľ vo vyučovacom procese, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Pozorovanie a meranie vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 43-48, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kacián, Adrián, Nové knihy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalas, Jozef, O testovaní štatistických hypotéz, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 1-3, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Optické vlákna (Návrh na inováciu obsaku učiva fyziky strednej školy), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 46-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Kreatívno - výkonové charakteristiky fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kmeťová, Mária, Motivačná metóda MATBOJ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 7-18, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolata, Gina and Ladzianska, Zuzana, Paul Erdös - pútnik po vrchote matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolibiarová, Blanka, Pedagóg, matematik - Petr Pavol Bartoš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Koubek, Václav and Pišút, Ján, Fyzikálne vzdelávanie: V očakávaní koncepčnej zmeny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 34-45, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc. šesťdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krupa, Dalibor, Súťaž vedeckých prác mladých pracovníkov vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Topológia verzus teória množín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 1-15, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Máca, Bohuslav, K životnému jubileu Marty Chytilovej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mička, Ján, Spomienky na minulosť..., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mičko, Jozef, O rozmiestnení dám na zovšeobecnenej šachovnici m x n, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nánásiová, Oľga, Komorníková, Magda and Kalická, Jana, Aká je pripravenosť absolventov stredných škôl k štúdiu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Onderová, Ľudmila, Paradoxy vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 54-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Za pánom profesorom Ladislavom Dutkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Polčin, Daniel, Počítač vo vyučovacom procese, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Doctor honoris causa - Jaroslav Kurzweil, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Miroslav Fiedler jubilujúci, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 64, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Po stopách Mateja Hrebendu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, DIONÍZ ILKOVIČ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 40-49, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Objav elektrónu, Seminár k 100. výročiu objavu elektrónu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Philipp Lenard, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tuleja, Slavomír and Mucha, Ľubomír, Urýchľovanie kozmických sond pomocou gravitačného poľa planét, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 32-39, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo and Kluvanec, Daniel, Fyzikální úlohy jako prostředek vytváření tvůrčího klimatu u středoškoláků výrazně talentovaných na fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 35-42, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Winczer, Michal, Dva jednoduché spôsoby výpočtu π a e na veľa desatinných miest, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Životné jubileum DOc. RNDr. Tatiany Korcovej, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
45. ročník matematickej olympiády na Slovensku a 37. ročník medzinárodnej matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 16-28, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dohoda o spolupráci medzi Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dve prestížne súťaže, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, Kategórie A, B, C, 47. ROČNÍK, 1997/98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 30-34, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 21-28, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Správa výboru o činnosti Slovenskej matematickej spoločnosti - sekcie JSMF od XIII. valného zhromaždenia v roku 1994, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 58-61, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty 5. - 7. úlohy 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1997 - 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 58-65, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1997 - 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 52-61, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1997 - 1998) kategória E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 50-54, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XI. medzinárodná konferencia Didfyz ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Za RNDr. Andrejom Gregom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007