logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

1997

1997/48

   
 1997/48 (počet príspevkov: 13)

 

casopis

Obsah čísla 1997/48

Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 24-29, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Dobrovoľná domáca úloha ako motivačný činiteľ vo vyučovacom procese, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Pozorovanie a meranie vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 43-48, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kacián, Adrián, Nové knihy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kmeťová, Mária, Motivačná metóda MATBOJ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 7-18, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolibiarová, Blanka, Pedagóg, matematik - Petr Pavol Bartoš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mička, Ján, Spomienky na minulosť..., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mičko, Jozef, O rozmiestnení dám na zovšeobecnenej šachovnici m x n, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nánásiová, Oľga, Komorníková, Magda and Kalická, Jana, Aká je pripravenosť absolventov stredných škôl k štúdiu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Onderová, Ľudmila, Paradoxy vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 54-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Polčin, Daniel, Počítač vo vyučovacom procese, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo and Kluvanec, Daniel, Fyzikální úlohy jako prostředek vytváření tvůrčího klimatu u středoškoláků výrazně talentovaných na fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 35-42, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, Kategórie A, B, C, 47. ROČNÍK, 1997/98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 30-34, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007