logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

1997

1997/50

   
 1997/50 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 1997/50

Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čižmár, Ján and Ondrišíková, Lenka, O učebniciach matematiky pre gymnáziá v I. ČSR (1918-1938), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 16-25, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Optické vlákna (Návrh na inováciu obsaku učiva fyziky strednej školy), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 46-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Koubek, Václav and Pišút, Ján, Fyzikálne vzdelávanie: V očakávaní koncepčnej zmeny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 34-45, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Topológia verzus teória množín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 1-15, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Objav elektrónu, Seminár k 100. výročiu objavu elektrónu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Philipp Lenard, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dohoda o spolupráci medzi Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty 5. - 7. úlohy 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1997 - 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 58-65, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XI. medzinárodná konferencia Didfyz ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Za RNDr. Andrejom Gregom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007