logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

1997

1997/49

   
 1997/49 (počet príspevkov: 13)

 

casopis

Obsah čísla 1997/49

Baník, Rastislav and Baník, Ivan, Keď príčinou zrážky dvoch lodí bola neznalosť fyzikálnych zákonov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 50-51, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 28. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Sudbury, Kanada 13. - 21.7. 1997, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čižmár, Ján and Ondrišíková, Lenka, O učebniciach matematiky pre gymnáziá v I. ČSR (1918-1938), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 14-20, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján, Seminár matematika a hudba pracuje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 65, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chalupková, Aurélia, Vedia žiaci správne určovať smer indukovaného prúdu?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 34-42, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Kreatívno - výkonové charakteristiky fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc. šesťdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krupa, Dalibor, Súťaž vedeckých prác mladých pracovníkov vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Po stopách Mateja Hrebendu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Winczer, Michal, Dva jednoduché spôsoby výpočtu π a e na veľa desatinných miest, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 21-28, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1997 - 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 52-61, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007