logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2008

   
 2008 (počet príspevkov: 43)
 2008/4 (počet príspevkov: 12)
 2008/3 (počet príspevkov: 13)
 2008/2 (počet príspevkov: 10)
 2008/1 (počet príspevkov: 8)

 

casopis

Obsah čísla 2008

András, Juhász, Doktorandská škola z fyziky na Univerzite Eötvösa Loránda otvára PhD – program z Teórie vyučovania fyziky pre stredoškolských profesorov fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 38-53, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, 49. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demkanin, Peter, Poznámky k cieľom fyzikálneho vzdelávania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 54-62, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 2 publications. 
Duchoň, Miloslav, A constructive gametic groupoid and ring, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, F. Riesz, Levoča a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy (Ján Gunčaga, Jozef Fulier, Petr Eisenmann Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, 2008), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 72, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gerhátová, Žaneta and Ožvoldová, Miroslava, Projektové vyučovanie fyziky na ZŠ s využívaním Internetu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 47-54, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horský, Jan and Navrátil, Vladislav, O elementárním modelu GPS systému, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 37-41, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Krátke zamyslenie nad úlohou: pád loptičky z výšky desať metrov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hromkovič, Juraj, Quo vaditis, professores?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Bernard BOLZANO – výnimočná osobnost’ aj nasledovaniahodný učitel’, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 23-30, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Čo viete alebo neviete z dejín matematického vzdelávania na území Slovenska, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 8,27,28, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Max Planck - hľadač absolútnych predstáv, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z aforizmov profesora matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 16, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Najbezpečnejšia forma komunikácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, The role of the protractor in understanding the universe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 36-47, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Matematika a voľby I: Ako merať spravodlivosť?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 7-22, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Matematika a voľby II: Volebné kvocienty a delitele, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 5-18, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kutnárová, Dagmar, Oko - najviac zaťažený zmyslový orgán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Piskač, Václav, Slévání a tuhnutí vody, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 42-46, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Plášek, Vladimír, Palivový článok, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 33-40, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Historia – Magistra Vitae, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav and Kluvanec, Daniel, Nad dielom prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 81-84, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Role of ground and building material in radioactive background emission, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 33-37, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Švrček, Vladimír, Connection of single silicon nanocrystals with carbon nanotubes, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 29-32, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Teleki, Aba, The Paradox of the Flying Rod, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 3 publications. 
Vallo, Dušan, Pomer hyperobjemov špecifických simplexov afinného priestoru, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 23-29, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 4 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Metódy hľadania najmenšieho a najväčšieho prvku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 17-21, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Porovnanie koeficientov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Obecné principy fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 48-66, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 2. Cite 4 publications. 
Žabka, Ján, Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal, Prezidentské vol’by a približné čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 17-27, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žilková, Monika, O informačnej hodnote jednej informácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žilková, Katarína, Problém skladania modelu papierového pravidelného pät’uholníka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
39. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Hanoi, Vietnam, 20. – 29. 7. 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 70-78, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ján Vanovič - Vanovičove dni v Michalovciach (28.-29. august 2008), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 78-79, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
K šesťdesiatinám profesora Jendroľa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná konferencia Fyzika a etika IV., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 71, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008–2009) kategórie B,C, a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 55-67, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008 - 2009) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 71-77, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008–2009) kategórie A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 58. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 19-32, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XVI. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2008 - Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 25. - 27. august 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 57-69, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007