logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

1996

   
 1996 (počet príspevkov: 61)
 1996/46 (počet príspevkov: 15)
 1996/45 (počet príspevkov: 13)
 1996/44 (počet príspevkov: 18)
 1996/43 (počet príspevkov: 15)

 

casopis

Obsah čísla 1996

Anisimov, Nikolaj Michailovič, Príprava učiteľov fyziky k zlepšovateľskej činnosti so žiakmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 61-66, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Berger, Ladislav, Zomrel Prof. RNDr. Michal Harant, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 86-87, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bero, Peter and Hrdina, Ľudovít, Miňo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Berová, Mária, O jednej metóde riešenia kvadratickej rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 7-11, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 14-16, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Príbeh jedného príkladu Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 6-10, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Zavedenie súboru noriem ISO 31 na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 41-43, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeňanský, J. and Šalát, Tibor, Metóda plného pokrytia intervalu a jej aplikácie v analýze, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Degro, Ján, Internet a vyučovanie fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, O niektorých vlastnostiach funkcií sínus a kosínus, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 14-18, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, Proporcia, úmernosť - prvky krásy aj života, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 15-18, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Spomienky bývalého študenta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 72-74, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gálik, Pavol, O probléme zavedenia komplexných čísel na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 11-13, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalec, Martin, Korešpodenčný matematický seminár po dvadsiatich rokoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 17-25, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Greguš, Michal, Zomrel Prof. RNDr. Otakar Borůvka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 81-85, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Grošek, Otokar, Jozef Sikora 75 ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, Plk. Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holec, Stanislav, Farby v živote a v škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 27-35, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hvorecký, Jozef and Polický, I., O počte rekurzívnych volaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 12-20, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Aký má byť, čo má vedieť absolvent učiteľského štúdia fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 26-30, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Pokusy zamerané na utváranie predstáv žiakov o fyzikálnom jave, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Slávna, obdivovaná, odsudzovaná...(S. V. Kovalevská 1850 - 1891), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 27-29, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kíreš, Marian, Vytekanie kvapaliny otvormi v stene nádoby (Mnohokrát opakovaná lož sa stáva pravdou?), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 36-40, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klembara, Štefan and Trenkler, Marián, Magická hyperkocka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Kvalifikačné skúšky učiteľov zo základných a stredných škôl (matematika, fyzika a informatika), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Rakovská, Mária and Čáp, Ivo, Úspechy i problémy 37. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1995 - 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 41-52, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolářová, Růžena, Evaluační kriteria přírodovědného vzdelávání v České republice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kollár, Jozef, Ftákológia, čiže kombinatorická logika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 21-38, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Zomrel Doc. RNDr. František Púchovský, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Masaryková, T. and Horylová, Ružena, Komunikácia v triede, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 50-60, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Morvay, Ladislav, Možnosti digitálnych elektrických meraní v podmienkach strednej školy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 42-47, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Neubrunová, Anna, Zoznámenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 53, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Niepel, Ľudovít, K nedožitým 60-tinám prof. Š. Známa (spomienky členov seminára z teórie grafov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Poláková, Eva, Vzdelávacia informatika 1, 2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Neurčitosti na ostrých množinách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Didfyz ´96 "Prírodovedné vzdelanie pre 21. storočie", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Mozaika študentských spomienok na veľkého človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Jasná jubilejná, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Odišiel Matematik, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Rátanky našich pradedov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sivák, Bohuslav, Úlohy pre prácu matematických krúžkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sivák, Bohuslav, Zväzy s ľudskou tvárou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 10-13, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stoffa, Ján, Užitočná učebná pomôcka (LEPIL, O.: Malý lexikon fyziky. 1. vyd. Praha, Prometheus 1995), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 88-90, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šalát, Tibor, Základné číselné obory a izomorfizmy medzi nimi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Becqurelov objav rádioaktivity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 37-46, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Vzdelávací štandard z fyziky pre gymnázium so štvorročným štúdiom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Profesor Ernest Jucovič sedemdesiatnikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vencko, Jozef, K životnému jubileu Ľudmily Berackovej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 59-63, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žembery, Ivan, O niektorých zaujímavostiach s neznámou v menovateli, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
38. ročník fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 71-79, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
38. ročník fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 48-53, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Konkurz na úlohy do fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 80, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Korešpodenčné semináre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Správa o činnosti JSMF v rokoch 1993 - 1996, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 55-58, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úlohy domáceho kola MO, 46. ročník, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Uznesenie Zjazdu JSMF, ktorý sa konal v Nitre v dňoch 1. - 2. júla 1996, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Závery 10. konferencie s medzinárodnou účasťou Didfyz ´96, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd JSMF, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 54, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazdové vyznamenania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zloženie ústredného výboru JSMF, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 24, number 44, pages 59, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007