logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

1996

1996/43

   
 1996/43 (počet príspevkov: 15)

 

casopis

Obsah čísla 1996/43

Anisimov, Nikolaj Michailovič, Príprava učiteľov fyziky k zlepšovateľskej činnosti so žiakmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 61-66, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Berger, Ladislav, Zomrel Prof. RNDr. Michal Harant, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 86-87, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Berová, Mária, O jednej metóde riešenia kvadratickej rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 7-11, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Zavedenie súboru noriem ISO 31 na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 41-43, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Greguš, Michal, Zomrel Prof. RNDr. Otakar Borůvka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 81-85, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hvorecký, Jozef and Polický, I., O počte rekurzívnych volaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 12-20, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Pokusy zamerané na utváranie predstáv žiakov o fyzikálnom jave, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kollár, Jozef, Ftákológia, čiže kombinatorická logika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 21-38, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Masaryková, T. and Horylová, Ružena, Komunikácia v triede, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 50-60, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sivák, Bohuslav, Úlohy pre prácu matematických krúžkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stoffa, Ján, Užitočná učebná pomôcka (LEPIL, O.: Malý lexikon fyziky. 1. vyd. Praha, Prometheus 1995), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 88-90, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Vzdelávací štandard z fyziky pre gymnázium so štvorročným štúdiom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žembery, Ivan, O niektorých zaujímavostiach s neznámou v menovateli, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
38. ročník fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 71-79, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Konkurz na úlohy do fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 80, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007