logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2019

   
 2019 (počet príspevkov: 50)
 2019/4 (počet príspevkov: 12)
 2019/3 (počet príspevkov: 9)
 2019/2 (počet príspevkov: 14)
 2019/1 (počet príspevkov: 15)

 

casopis

Obsah čísla 2019

Anderle, Michal and Forišek, Michal, Zadania úloh 35. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 18-30, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Lipót Fejér (1880 – 1959), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bečvář, Jindřich and Dlab, Vlastimil, Význam kvalitního vzdělávání učitelů matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Borsík, Ján, Recenzia na knihu Anatolija Dvurečenského, Ľubice Holej, Kataríny Jankovej, Bela Riečana: Tibor Neubrunn (1929-1990), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 50. MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Tel Aviv-Jafo, Izrael, 6. – 15. 7. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 50-58, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády Trenčianske Teplice 11. - 14. 4. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 63-69, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo and Marčoková, Mariana, Pobočka JSMF v Žiline, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 57-61, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, GeoGebra a rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Označovanie intervalov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – 3/4C?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. Osemdesiatnik?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij and Witkovský, Viktor, Profesor Gejza Wimmer, sedemdesiatnik?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Quo vadis, slovenská matematika?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 51-53, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Životné jubileum doc. RNDr. Silvii Pulmannovej, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 35-38, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Eliáš, Peter, Repický, Miroslav and Šupina, Jaroslav, Profesor Lev Bukovský sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 56-59, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Fecková Škrabuľáková, Erika and Grešová, Elena, Reflexia na prepojenie výučby matematiky a ekonómie s praxou z pohľadu študentov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 7-20, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 54-55, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal and Andrejková, Gabriela, Medzinárodné olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 33, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Profesor Anatolij Dvurečenskij sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 42-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Profesor Marián Trenkler sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 38-41, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Spomíname za docentom Jánom Borsíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváth, Peter, Šoltésove dni 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hriňák, Martin, Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 34-37, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jendroľ, Stanislav, Pár myšlienok o tom, ako sa darilo košickej pobočke JSMF, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 62-67, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Hanzelík, František and Dunca, Juraj, História pobočky JČSMF a JSMF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 47-56, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, O fyzike a vyučovaní fyziky a inom (rozhovor s Dr.h.c. Prof. Ing. Štefanom Lubym, DrSc.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Peter Demkanin: DIDAKTIKA FYZIKY PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA A UČITEĽOV V PRAXI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Výzkumný přístup ve školské matematice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, Recenzia na knihu Mareka Lišku: Matika pro spolužáky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 65-71, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, To jako vážně? Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Planimetrie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, 50 rokov Matematickej Jasnej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Spomienka na profesora Jozefa Moravčíka (1934 – 2005), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mesiar, Radko, Spomienka na profesorku Blanku Kolibiarovú, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mihalíková, Božena, Za docentom Jánom Ohriskom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 3. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Riga, Lotyšsko, 31. 5. - 4. 6. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 69. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 22-28, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 69. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 8-10, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Papčo, Martin, Profesijne podrásť a nestratiť kontakt s realitou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 11-14, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Zanietený učiteľ a inšpiratívny kolega Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 39-42, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Privreté okno do sveta Recenzia na knihu Martiny Bečvářovej: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882 – 1945, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ševčovič, Daniel, Spomienka za profesorom Pavlom Brunovským, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 43-46, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba and Lacsný, Boris, Medzinárodná sústava jednotiek (SI), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 15-23, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Pristáli sme na Mesiaci pred 50-timi rokmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Židek, Oliver, Doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. – 80 ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 64-67, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Židek, Oliver, Niektoré významné etapy v činnosti pobočky JSMF Trnava - Trenčín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
60. Medzinárodná matematická olympiáda 11. – 22. 7. 2019, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 46-49, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 61. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2019-2020) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 31-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 61. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2019-2020) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 29-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007