logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2019

2019/4

   
 2019/4 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 2019/4

Anderle, Michal and Forišek, Michal, Zadania úloh 35. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 18-30, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Lipót Fejér (1880 – 1959), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bečvář, Jindřich and Dlab, Vlastimil, Význam kvalitního vzdělávání učitelů matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – 3/4C?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Eliáš, Peter, Repický, Miroslav and Šupina, Jaroslav, Profesor Lev Bukovský sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 56-59, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 54-55, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Spomíname za docentom Jánom Borsíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Spomienka na profesora Jozefa Moravčíka (1934 – 2005), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 3. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Riga, Lotyšsko, 31. 5. - 4. 6. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Židek, Oliver, Doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. – 80 ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 64-67, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 61. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2019-2020) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 31-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007