logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

1998

   
 1998 (počet príspevkov: 59)
 1998/54 (počet príspevkov: 13)
 1998/53 (počet príspevkov: 12)
 1998/52 (počet príspevkov: 17)
 1998/51 (počet príspevkov: 17)

 

casopis

Obsah čísla 1998

Beňuška, Jozef, Jednoduchým fyzikálnym experimentom k analógii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Blaško, Michal and Onderová, Ľudmila, Rovnica okamžitej výchylky postupnej vlny - vyučovacia hodina v systéme vyučovania s uzavretým cyklom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke príklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 20-23, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 20-24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 29-32, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 29-32, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Súbor noriem STN ISO 31 Veličiny a jednotky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 5. Cite 0 publications. 
Dlouhý, Oldřich and Černek, Pavol, Na chybách sa najlepšie učí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 25-28, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 4. Cite 0 publications. 
Dlouhý, Oldřich and Černek, Pavol, Netradičné otázky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 17-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferko, Pavol, Spomienka na profesora Emila Kašpara, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, Ako prísť k úspechu v podnikaní pomocou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 12-24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Guričan, Jaroslav, Faktorizácia polynómov I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 8-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Helbich, Miroslav and Klimo, Martin, Fyzikálne korešpondenčné semináre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, K osemdesiatinám Doc. RNDr. Petra Baláža, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváthová, Daniela, Meranie indexu lomu kvapaliny Besselovou metódou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 41-45, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hvorecký, Jozef, Karty, počítače a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 20-28, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janás, Josef, Vzpomínka na paní dr. Martu Chytilovou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Za Doc. RNDr. Petrom Balážom, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Junasová, Alena, Hvezdáreň v Sobotišti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 52-55, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klein, T., Životné jubileum Prof. RNDr. Antona Dekréta, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klima, Ján, Expozícia ľudského organizmu elektromagnetickým poľom (Fyzikálna interpretácia - ekologické, biologické a zdravotné aspekty), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 33-45, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kulcsárová, Oľga, Šesťdesiatiny profesora Cyrila Lenárta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Detlef Laugwitz: Bernhard Riemann (1826 - 1866) (recenzia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 66-71, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Laura Toti Rigatelli: Evariste Galois (1811 - 1832) (recenzia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marko, Peter and Blaško, Michal, RNDr. Andrej Dribňák 80-ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matonok, Karol, Problémová úloha s čajom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Miglierini, Marcel, Mössbauerova spektrometria, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 27-40, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Odkaz histórie fyziky budúcim generáciám R. Zajac, J. Pišút, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Zomrel Prof. RNDr. Ivan Korec, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Slugeň, Vladimír, Aktuálne problémy s výučbou fyziky a uplatnením fyzikov vo svete, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 39-41, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šedivý, Ondrej, Doc. Palumbíny šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šnajder, Ľubomír, Metóda čiernej skrinky v školskej matematike a informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 8-16, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tirpák, Andrej, Vektory E-B alebo D-H, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 33-45, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Štandardizácia vedomostí a zručností žiakov z fyziky v gymnáziách so štvorročným štúdiom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 25-38, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenčanský, Ivan and Repáš, Peter, Barycentrum ako prostriedok na riešenie niektorých planimetrických a stereometrických úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Trenčanský, Ivan and Repáš, Peter, Barycentrum ako prostriedok na riešenie niektorých planimetrických a stereometrických úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Magické hviezdy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Životné jubileum Doc. RNDr. Tibora Gála, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
29. medzinárodná fyzikálna olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
48. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 1, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Celoštátne kolo 39. ročníka fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Didinfo ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 56-57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dohoda medzi Slovenskou informatickou spoločnosťou a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 58, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
K výsledkom slovenského gymnazistu na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 40. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1998 - 1999) v Slovenskej republike - kategória E, Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematici opäť pod Chopkom (a čo zdatnejší, aj na Chopku), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 2-10, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná konferencia DIDFYZ ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná matematická olympiáda a Medzinárodná informatická olympiáda v roku 1998, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 54-55, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaž mladých matematikov o cenu akademika Štefana Schwarza, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 25, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaž pedagógov matematiky o cenu Pavla Bartoša, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 26, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaže SMS pre rok 1998 vyhlásené, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty 5. - 7. úlohy 1. kola jubilejného 40. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1998 - 1999), kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 56-60, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 40. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1998 - 1999) kategória E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola jubilejného 40. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.rok 1998 - 1999) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 42-51, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úvaha nad jednou zbierkou úloh (recenzia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XXI. Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 66, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007