logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

1998

1998/52

   
 1998/52 (počet príspevkov: 17)

 

casopis

Obsah čísla 1998/52

Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 20-24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Za Doc. RNDr. Petrom Balážom, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kulcsárová, Oľga, Šesťdesiatiny profesora Cyrila Lenárta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marko, Peter and Blaško, Michal, RNDr. Andrej Dribňák 80-ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Slugeň, Vladimír, Aktuálne problémy s výučbou fyziky a uplatnením fyzikov vo svete, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 39-41, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Štandardizácia vedomostí a zručností žiakov z fyziky v gymnáziách so štvorročným štúdiom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 25-38, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Životné jubileum Doc. RNDr. Tibora Gála, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
29. medzinárodná fyzikálna olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
48. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 1, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Celoštátne kolo 39. ročníka fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Didinfo ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 56-57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
K výsledkom slovenského gymnazistu na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematici opäť pod Chopkom (a čo zdatnejší, aj na Chopku), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 2-10, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 54-55, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola jubilejného 40. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.rok 1998 - 1999) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 42-51, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007