logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

1998

1998/51

   
 1998/51 (počet príspevkov: 17)

 

casopis

Obsah čísla 1998/51

Beňuška, Jozef, Jednoduchým fyzikálnym experimentom k analógii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke príklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 20-23, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dlouhý, Oldřich and Černek, Pavol, Netradičné otázky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 17-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, K osemdesiatinám Doc. RNDr. Petra Baláža, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváthová, Daniela, Meranie indexu lomu kvapaliny Besselovou metódou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 41-45, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klein, T., Životné jubileum Prof. RNDr. Antona Dekréta, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Detlef Laugwitz: Bernhard Riemann (1826 - 1866) (recenzia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 66-71, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Miglierini, Marcel, Mössbauerova spektrometria, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 27-40, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šedivý, Ondrej, Doc. Palumbíny šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šnajder, Ľubomír, Metóda čiernej skrinky v školskej matematike a informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 8-16, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Magické hviezdy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Dohoda medzi Slovenskou informatickou spoločnosťou a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 58, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 40. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1998 - 1999) v Slovenskej republike - kategória E, Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaž mladých matematikov o cenu akademika Štefana Schwarza, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 25, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaž pedagógov matematiky o cenu Pavla Bartoša, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 26, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaže SMS pre rok 1998 vyhlásené, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 40. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1998 - 1999) kategória E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007