logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2017

   
 2017 (počet príspevkov: 40)
 2017/4 (počet príspevkov: 10)
 2017/3 (počet príspevkov: 11)
 2017/2 (počet príspevkov: 11)
 2017/1 (počet príspevkov: 8)

 

casopis

Obsah čísla 2017

Andrejková, Gabriela, 29. Medzinárodná olympiáda v informatike International Olympiad in Informatics, IOI 2017 28. 7. – 4. 8. 2017, Teherán, Irán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 80-81, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, Stredoeurópska olympiáda – Central European Olympiad in Informatics, CEOI 2017 10. – 15. 7. 2017, Ljubljana, Slovinsko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 78-80, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cechlárová, Katarína, Harminc, Matúš and Funcoňová, Katarína, O jednej netypickej slovnej úlohe a čo nám prezradila o budúcich učitel’och matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Gunčaga, Ján and Jurečková, Mária, Evaluácia matematických kompetencií absolventov základných škôl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 48. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) Yogyakarta, Indonézia, 16. – 24. 7. 2017, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 73-77, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demkanin, Peter, Skefolding používania počítačov vyučovaním fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 49-54, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Matematické znaky a značky používané v prírodných vedách a v technike, norma STN 80000-2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Finta, Zsanett, Project-based Ideas in Optics for Experimental Activities Using Smartphones, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavala, Tadeáš, Zisťovanie nedostatkov v žiackych vedomostiach z teórie pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 11-24, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hajossy, Rudolf, Kto vymyslel Pytagorovu vetu?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, pages 15-26, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jacková, Jana and Kanaliková, Alžbeta, Benchmarking v záverečných testoch z úvodných kurzov programovania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana, Európsky festival Science on Stage, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 69-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching 2017goes to Dr Jozef Beňuška, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 41-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 59. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 2017/2018) (šk. r. 2017 – 2018) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 55-68, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, Proč je obvod Slunce menší než 2Pi r?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 7-18, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera and Velmovská, Klára, Vytváranie predstáv o toku energie v biosfére, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 35-46, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lepil, Oldřich, Několik osobních poznámek k česko-slovenské spolupráci v oblasti fyzikálního vzdělávání, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 47-52, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Luby, Štefan, Grafén – jeho miesto v nanotechnológii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 29-40, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Hoaxy aj vo vede?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Počítače – ich dobrodenia i hrozby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 62-66, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, 48. konferencia slovenských matematikov v znamení jubileí osobností slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 12-14, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana and Kúdelčíková, Mária, Mgr. Anna Šutáková (1967 – 2016) človek s nesmiernou energiou venovanou výučbe fyziky a matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 71-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matejdes, Milan, Spomienka na profesora Antona Dekréta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 82-84, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 58. Medzinárodná matematická olympiáda 13. 7. – 23. 7. 2017, Brazília, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 67. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 53-61, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Váha logického důsledku formule s neurčitými předpoklady pravdivosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 25-34, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Goniometrický tvar kvadratických čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 19-27, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, O delitel’och jednotky v oboroch celých kvadratických čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Viera, ktorá uzdravuje (Recenzia na knihu Františka Kuřinu: Matematika jako pedagogický problém. Mé didaktické krédo. Gaudeamus, Hradec Králové 2016), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Misia Cassini-Huygens končí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 49-60, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Physical processes in Nature – Water 2. (Oceans, Seas), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan and Šnajder, Ľubomír, Ocenenie významných vysokoškolských pedagógov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol and Haviar, Miroslav, Profesor Tibor Katriňák osemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, Vopěnkova alternatívna teória množín alebo ťažký údel génia mimo hlavného prúdu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 13-37, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
16. ročník ŠVOČ z didaktiky matematiky v Ružomberku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 28, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 59. ročníka Fyzikálnej olympiády (školský rok 2017/2018) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 74, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štefan Luby Nanosvet na dlani, pre Centrum vedecko-technický ch informácií SR vydala VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava v decembri 2016, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 74, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 58. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 (4.- 6. úloha kategórie B,C a D), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 61-70, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 54-69, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Za doc. RNDr. Alojzom Pechom, PhD (1935 – 2017), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007