logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2017

2017/3

   
 2017/3 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2017/3

Demkanin, Peter, Skefolding používania počítačov vyučovaním fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 49-54, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Matematické znaky a značky používané v prírodných vedách a v technike, norma STN 80000-2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana, Európsky festival Science on Stage, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 69-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching 2017goes to Dr Jozef Beňuška, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 41-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 59. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 2017/2018) (šk. r. 2017 – 2018) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 55-68, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, Proč je obvod Slunce menší než 2Pi r?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 7-18, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Grafén – jeho miesto v nanotechnológii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 29-40, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Goniometrický tvar kvadratických čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 19-27, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
16. ročník ŠVOČ z didaktiky matematiky v Ružomberku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 28, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 59. ročníka Fyzikálnej olympiády (školský rok 2017/2018) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 74, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Za doc. RNDr. Alojzom Pechom, PhD (1935 – 2017), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007