logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2017

2017/2

   
 2017/2 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2017/2

Csachová, Lucia, Gunčaga, Ján and Jurečková, Mária, Evaluácia matematických kompetencií absolventov základných škôl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavala, Tadeáš, Zisťovanie nedostatkov v žiackych vedomostiach z teórie pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 11-24, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera and Velmovská, Klára, Vytváranie predstáv o toku energie v biosfére, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 35-46, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lepil, Oldřich, Několik osobních poznámek k česko-slovenské spolupráci v oblasti fyzikálního vzdělávání, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 47-52, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Luby, Štefan, Počítače – ich dobrodenia i hrozby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 62-66, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana and Kúdelčíková, Mária, Mgr. Anna Šutáková (1967 – 2016) človek s nesmiernou energiou venovanou výučbe fyziky a matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 71-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 67. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 53-61, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Váha logického důsledku formule s neurčitými předpoklady pravdivosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 25-34, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan and Šnajder, Ľubomír, Ocenenie významných vysokoškolských pedagógov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol and Haviar, Miroslav, Profesor Tibor Katriňák osemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štefan Luby Nanosvet na dlani, pre Centrum vedecko-technický ch informácií SR vydala VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava v decembri 2016, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 74, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007