logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2016

   
 2016 (počet príspevkov: 44)
 2016/4 (počet príspevkov: 14)
 2016/3 (počet príspevkov: 11)
 2016/2 (počet príspevkov: 9)
 2016/1 (počet príspevkov: 10)

 

casopis

Obsah čísla 2016

Andrejková, Gabriela, 28. Medzinárodná olympiáda v informatike 12.-19.8.2016 Kazaň, Tatarstan, Ruská federácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 53-55, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Recenzia na knihu Vlastimila Dlaba, Jindřicha Bečvářa: Od aritmetiky k abstraktní algebře, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 83-84, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Tvorba limít, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cimerman, Jakub, Ako derivovať efektívnejšie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 15-26, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Honba za väčším a väčším prvočíslom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 27-28, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Profesor Milan Hejný oslávil 80 – te narodeniny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 47. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) Zürich, Švajčiarsko – Lichtenštajnsko, 10. – 17. 7. 2016, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 43-52, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD 2016 (14. ročník) Správa o účasti reprezentácie Slovenskej republiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe (odborný seminár), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 59-64, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Svetový kongres o vyučovaní matematiky ICME 13, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa and Medová, Janka, Tímová súťaž MATEMATICKÝ B-DEŇ pre 3-4 členné tímy stredoškolákov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 32-34, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o iracionálnych rovniciach s parametrom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. a začiatky kvantových logík na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 69, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., nestor slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gál, Tibor, Doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavala, Tadeáš, Porozumenie pravidla súčinu: Je lepší stromový diagram alebo tangram?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haverlíková, Viera, Bude mať kto kvalifikovane učiť fyziku?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 45-56, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haviar, Alfonz, Profesor Belo Riečan osemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 73-76, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hodosyová, Martina, Rozvíjanie spôsobilosti plánovať experiment na vyučovaní fyziky na ZŠ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chudá, Jana, Kocová Mičkaninová, Katarína and Székelyová, Noémi, Interpretácia jednej difúznej slovnej úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Konferencie DIDFYZ ako historická súčasť didaktiky fyziky a vyučovania fyziky v Česko-Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 41-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Významného životného jubilea sa dožil profesor Štefan Luby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kohanová, Iveta, Dva dni s didaktikou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, 57. Medzinárodná matematická olympiáda, 6.-16. 7. 2016 Hong Kong, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 41-42, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy a riešenie paradoxov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Obert, Teodor, Electronic Structure and Properties of Transition Metal Compounds (Introduction to the Theory), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Vyhl’adávanie prvočinitel’ov v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Reichelová, Michaela and Teleki, Aba, The Role of Dimensional Analysis in Teaching Physics , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 35-44, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Repovský, Miroslav, Košinárová, Tatiana and Alföldyová, Ingrid, Celoslovenské testovanie žiakov z matematiky – T5, T9 a EČ MS, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 9-20, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, K základom slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Sonda Juno dorazila na Jupiter , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 29-34, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin and Nánai, László, The Physical Processes in Nature – The Water, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stiberová, Dušana and Tkáčik, Štefan, Galileov pohľad na nekonečno, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 13-24, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štěpánová, Martina, Tři důkazy Morleyovy věty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, Pohyb telesa v priamom tuneli prevŕtanom cez Zem, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Téglási, Ilona, Comparing mathematical competences to school achievement in school tests, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 9-24, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Objavili maďarskí fyzici piaty typ interakcie?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 56, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Študentská vedecká odborná činnosť Didaktika matematiky 2017, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 72-73, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Významného životného jubilea sa dožil profesor Pavol Kluvánek vedúca osobnosť Žilinskej školy v matematickej teórii dopravy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Zomrel prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján, Inovácie profesijnej prípravy v oblasti informatiky u študentov študijných programov ekonomického a manažérskeho zamerania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 25-36, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 – 2016) kategórie B, C, D (4. – 6. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 50-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 58. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2016 – 2017) kategórie A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 59-65, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007