logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2016

2016/1

   
 2016/1 (počet príspevkov: 10)

 

casopis

Obsah čísla 2016/1

Čeretková, Soňa, Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe (odborný seminár), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 59-64, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. a začiatky kvantových logík na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 69, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., nestor slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy a riešenie paradoxov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, K základom slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin and Nánai, László, The Physical Processes in Nature – The Water, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stiberová, Dušana and Tkáčik, Štefan, Galileov pohľad na nekonečno, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 13-24, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štěpánová, Martina, Tři důkazy Morleyovy věty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján, Inovácie profesijnej prípravy v oblasti informatiky u študentov študijných programov ekonomického a manažérskeho zamerania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 25-36, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 – 2016) kategórie B, C, D (4. – 6. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 50-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007