logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2016

2016/4

   
 2016/4 (počet príspevkov: 14)

 

casopis

Obsah čísla 2016/4

Bálint, Vojtech, Recenzia na knihu Vlastimila Dlaba, Jindřicha Bečvářa: Od aritmetiky k abstraktní algebře, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 83-84, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Svetový kongres o vyučovaní matematiky ICME 13, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o iracionálnych rovniciach s parametrom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gál, Tibor, Doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haviar, Alfonz, Profesor Belo Riečan osemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 73-76, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hodosyová, Martina, Rozvíjanie spôsobilosti plánovať experiment na vyučovaní fyziky na ZŠ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Konferencie DIDFYZ ako historická súčasť didaktiky fyziky a vyučovania fyziky v Česko-Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 41-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kohanová, Iveta, Dva dni s didaktikou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Vyhl’adávanie prvočinitel’ov v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Repovský, Miroslav, Košinárová, Tatiana and Alföldyová, Ingrid, Celoslovenské testovanie žiakov z matematiky – T5, T9 a EČ MS, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 9-20, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Študentská vedecká odborná činnosť Didaktika matematiky 2017, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 72-73, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Zomrel prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 58. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2016 – 2017) kategórie A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 59-65, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007