logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2002

   
 2002 (počet príspevkov: 46)
 2002/4 (počet príspevkov: 10)
 2002/3 (počet príspevkov: 12)
 2002/2 (počet príspevkov: 12)
 2002/1 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 2002

Bálint, Vojtech, Pohľad na vyučovanie matematiky na stredných školách SR cez optiku medzinárodných súťaží, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 31-38, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálintová, Mária, Logika vo vyučovaní matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 12-23, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav and Baník, Ivan, Rozvoj fyzikálneho myslenia žiakov pomocou zaujímavých a poučných experimentálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 37-43, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cigánik, Vincent, Prostriedok na realizáciu „terénnych experimentov“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 38-43, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 33. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Bali, Indonézia, 20.7. - 30.7.2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 55-58, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Extremálne obsahy na kružnici I., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 17-19, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, AG-nerovnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 4-11, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Kvadratické rovnice a nerovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 10-18, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o limitách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 2 publications. 
Domoradzki, Stanislav and Hejný, Milan, Chyba v interakcii učiteľ - žiak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena and Polášková, Anna, Jadrová energetika a životné prostredie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haviar, Alfonz, Spomienky pri príležitosti dvoch jubileí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, Jakub Pribicer: Tractatus de Cometa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holec, Stanislav, Súprava z geometrickej optiky GON+, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 29-37, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváthová, Daniela, Zelenický, Ľubomír and Rakovská, Mária, Modelovanie zmyslového orgánu určeného na priestorovú orientáciu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 50-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Macromedia Flash 5, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Úvaha o súčasnom stave školskej fyziky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Prehľad životopisných údajov významných matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Hrobár, Peter, Názory študentov gymnázia na vyučovanie fyziky (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, XIII. Medzinárodná konferencia DIDFYZ´02 Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania (Račkova dolina, 16. - 19. október 2002), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klima, Ján, Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, O matematice a jejím vyučování, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Jeremy J. Gray: Linear Differential Equations and Group Theory from Riemann, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 24-29, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Matematika a teológia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 32-39, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Matematici tridsiatytretíkrát v Jasnej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mészáros, Jozef, Názory, postoje a reakcie stredoškolského učiteľa na nové učebnice matematiky pre gymnáziá a SOŠ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 34-36, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Omachelová, Milada, Numerická matematika a nový prístup k jej výučbe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 40-43, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Płocki, Adam, Pravdepodobnosť a symetria, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 20-29, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Snoha, Ľubomír and Štefánková, Marta, Profesor Jaroslav Smítal šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Zelenický, Ľubomír, Program pokročilej fyziky na stredných školách v USA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 44-46, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Feynmanova stratená prednáška v dvoch dieloch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Toma, Vladimír, Úvaha o jednom ekonomickom príklade, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Súčinové magické štvorce a kocky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 3 publications. 
Turek, Ivan, Význam matematiky a fyziky pre spoločnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 30-33, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zázrivec, Marek, Súčty Sk(n) a Bernoulliho čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
52. ročník Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 1-3, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ceny slovenskej fyzikálnej spoločnosti za rok 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 54, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 44. ročníka Fyzikálnej olympiády (školský rok 2002/2003) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 44. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2002 - 2003) kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 47-57, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 44. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2002 - 2003), E, F a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 54-60, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 44. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2002 - 2003), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Výsleky volieb do ÚV JSMF a revíznej komisie na volebné obdobie 2002 - 2005, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 66, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 27. - 29. jún 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007