logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2021

   
 2021 (počet príspevkov: 36)
 2021/4 (počet príspevkov: 7)
 2021/3 (počet príspevkov: 8)
 2021/2 (počet príspevkov: 9)
 2021/1 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 2021

Bajkó, Ildikó, Chaos Physics in Secondary School A Material Applicable in Online Teaching, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 22-34, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bak, Patrik, 62. Medzinárodná matematická olympiáda 14. – 24. 7. 2021 Saint-Petersburg, Ruská federácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc. sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Potočáková, Ľudmila, Vyjadrenie k „učebnici“ Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Funkcie Matika pre spolužiakov, Bratislava, 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 60-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, POZVÁNKA – XLIV. Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 50-52, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 51. MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA, Vilnius, Litva, 17. – 24. 7. 2021 (On-line), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 57-66, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čevajka, Jakub and Velmovská, Klára, Vplyv mobilných technológií na žiaka vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, pages 37-49, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, 0 riešení nerovníc s absolútnou hodnotou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Riešenie logaritmických nerovníc metodou racionalizácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 3-13, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Dvaja matematici – deväťdesiatnici, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gábová, Timea and Šveda, Dušan, Sebahodnotiace rubriky ako nástroj pre lepšie porozumenie matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 15, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Alfred North Whitehead – duchovný rozmer intelektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 14-18, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Prof. Radko Mesiar sedemdesiatnikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Úvodník vydavateľa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 1-2, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Roman, Generating melodies with respect to a chord progression, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 11-18, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Hrozny problémů ve školské matematice (2. část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 19-29, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, Zadania úloh 71. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 28-33, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, Zadania 'uloh 71. ro`en'ika Matematickej olympi'ady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 19-21, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, O paradoxu dvojčat, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris and Teleki, Aba, Experimenty s časom – podobné systémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 35-39, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Náš Daniel Kluvanec (*1940 –† 2020), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana and Sedliačková, Zuzana, Ďalší matematik v Žiline je jubilantom - doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 68-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Doc. RNDr. Ondrej Kováčik, CSc. (1953-2020), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 5. online Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO) 19.6. - 26.6.2021, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Plavka, Ján, Život a dielo profesora Martina Gavalca (1942-2021), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 57-59, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Informace pro fuzzy množiny a intuicionistické fuzzy množiny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 9-19, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk and Slavíček, Ondřej, Klasické úlohy geometrické pravděpodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Růžičková, Miroslava, Spomienka na pána profesora Pavla Marušiaka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Szádeczky-Kardoss, Magdolna, András, Juhász and Tasnádi, Péter, Complex Physics Competition Involving Future Teachers, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 34-47, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tóth, Gábor, Niekoľko subjektívnych postrehov z dištančného vyučovania fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 48-61, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Najdôležitejšie talenty človeka - Rozhovor s jubilantom prof. G.A. Ososkovom, DrSc. pri príležitosti jeho 90-tky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 63. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2021-2022) kategórie A,B,C,D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 33-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 63. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2021-2022) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 40-53, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zadania úloh 37. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 20-32, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Životné jubileum prof. RNDr. Jozefa Fuliera1, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij and Papčo, Martin, A ostatné sa pridá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 30-36, ISSN 1335-4981.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007