logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2021

2021/1

   
 2021/1 (počet príspevkov: 12)

 

OMFI 2021/1 (pdf)

casopis

Obsah čísla 2021/1

Beňuška, Jozef, POZVÁNKA – XLIV. Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 50-52, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čevajka, Jakub and Velmovská, Klára, Vplyv mobilných technológií na žiaka vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, pages 37-49, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Riešenie logaritmických nerovníc metodou racionalizácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 3-13, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Dvaja matematici – deväťdesiatnici, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Alfred North Whitehead – duchovný rozmer intelektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 14-18, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Úvodník vydavateľa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 1-2, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Hrozny problémů ve školské matematice (2. část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 19-29, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Náš Daniel Kluvanec (*1940 –† 2020), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Doc. RNDr. Ondrej Kováčik, CSc. (1953-2020), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Růžičková, Miroslava, Spomienka na pána profesora Pavla Marušiaka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Najdôležitejšie talenty človeka - Rozhovor s jubilantom prof. G.A. Ososkovom, DrSc. pri príležitosti jeho 90-tky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij and Papčo, Martin, A ostatné sa pridá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 30-36, ISSN 1335-4981.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007