logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2021

2021/2

   
 2021/2 (počet príspevkov: 9)

 

OMFI 2021/2 (pdf)

casopis

Obsah čísla 2021/2

Bajkó, Ildikó, Chaos Physics in Secondary School A Material Applicable in Online Teaching, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 22-34, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc. sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Potočáková, Ľudmila, Vyjadrenie k „učebnici“ Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Funkcie Matika pre spolužiakov, Bratislava, 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 60-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Roman, Generating melodies with respect to a chord progression, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 11-18, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, Zadania 'uloh 71. ro`en'ika Matematickej olympi'ady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 19-21, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, O paradoxu dvojčat, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris and Teleki, Aba, Experimenty s časom – podobné systémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 35-39, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Plavka, Ján, Život a dielo profesora Martina Gavalca (1942-2021), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 57-59, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 63. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2021-2022) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 40-53, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007