logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2018

   
 2018 (počet príspevkov: 42)
 2018/4 (počet príspevkov: 12)
 2018/3 (počet príspevkov: 9)
 2018/2 (počet príspevkov: 11)
 2018/1 (počet príspevkov: 10)

 

casopis

Obsah čísla 2018

Anderle, Michal and Forišek, Michal, Zadania úloh 34. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 19-36, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bajčiová Jurečková, Eva, Vyučovanie a hodnotenie fyziky na vojenskej akadémii v akademickom roku 2017/2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 37-44, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bečvářová, Martina, Zrod Mezinárodní komise pro vzdělávání matematice a její aktivity v letech 1908 —1939, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 1-24, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 49. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) - Lisabon, Portugalsko, 21. – 29. 7. 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády (Košice 12.  15. 4. 2018), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, pages 68-69, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o postupnostiach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, K histórii rozvoja matematiky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Dr.h.c. Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 55-60, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferko, Andrej, Od Julia Caesara po Boje za matfyz, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 66-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavala, Tadeáš and Krech, Ireneusz, Vizualizácia pri riešení stochastických úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chovanec, Ferdinand and Jurečková, Mária, Belo Riečan a Liptovský Mikuláš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 7-12, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Bratislava a rozvoj matematiky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 50-52, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, 80 – ročné jubileum učiteľa, vedca a priateľa doc. RNDr. Tibora Gála, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Smutné dni roku 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 66, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Štefan Luby et al.: Od tranzistora k integrovanému obvodu (kapitoly z dejín československej mikroelektroniky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kráľová, Eva and Ferencová, Elena, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si pripomína 95. výročie existencie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 35-42, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, Netušená vlastnost Schwarzschildovy metriky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 25-29, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, Recenzia na knihu Mareka Lišku: Matika pro spolužáky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lengyelfalusy, Tomáš, Výnimočné dielo mimoriadneho človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Madaras, Tomáš, Profesor Stanislav Jendroľ sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, 49. konferencia slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 8-10, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 2. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - Moskva, Rusko, 28. 5. – 1. 6. 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 62-66, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 59. Medzinárodná matematická olympiáda (MMO) - 4. 7. – 14. 7. 2018, Kluž, Rumunsko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 35-38, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 68. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 32-34, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 68. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 18-24, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Odvárko, Oldřich and Robová, Jarmila, Cesty k důkazům matematických vět, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Papčo, Martin, Takmer bolo počuť praskot akademických bublín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 30-31, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Potočáková, Ľudmila, Matematika v praxi 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 16-18, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Pytagorejské trojice v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 18-26, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Jasno v Jasnej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 15-17, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Matematika v Jednote, Jednota v matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, O výchove matematikov na univerzite, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Georg Joachim Rheticus, prvý Kopernikán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 49-61, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Physical Processes in Nature – The Water 3. Physics of Lakes, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 25-34, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Spomienka na prof. RNDr. Jána Pišúta, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štěpánová, Martina, Embedded Regular Polygons, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára, Vyhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich študentov pri rozhodovaní o štúdiu na FMFI UK, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Wimmer, Gejza, Niečo z matematiky, niečo z hudby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 13-15, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zajac, Štefan, JSMF a JČMF dve sesterské spoločnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 (úlohy 5. – 7.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 62-67, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 60. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2018-2019) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 43-61, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 60. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019, kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 45-54, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007