logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2006

   
 2006 (počet príspevkov: 50)
 2006/4 (počet príspevkov: 13)
 2006/3 (počet príspevkov: 14)
 2006/2 (počet príspevkov: 12)
 2006/1 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2006

Bálint, Vojtech, Medzinárodná matematická olympiáda v Slovinsku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 58-61, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bíro, Miloš, Vyučovanie fyziky na základných a stredných školách v druhej polovici 19. storočia a v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 33-41, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Historický vývoj a súčasný stav slovenskej fyzikálnej terminológie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demetrian, Michal and Viszus, Eugen, Ešte raz o l’Hospitalovom pravidle, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Demetrian, Michal and Viszus, Eugen, Ešte raz o l’Hospitalovom pravidle, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 4, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Iracionálne rovnice a nerovnice. Je postup korektný?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gunčaga, Ján, Iracionálne čísla ako výsledok limitného procesu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváth, Peter, Samostatné poznávanie na príklade matematického kyvadla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Matematika je kus môjho srdca i života - Štefan SCHWARZ (18. 5. 1914 – 6. 12. 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 24-25, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok - Bernard BOLZANO (5. 10. 1781 – 18. 12. 1848), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 22-23, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z pedagogického odkazu profesora Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 10, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír, Polytropické rozpínanie ideálneho plynu podľa kinetickej teórie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 32-35, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír and Štubňa, Igor, Termodynamika piestového parného stroja, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 36-42, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy v špeciálnej teórii relativity 1, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 32-36, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy v špeciálnej teórii relativity 2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy v špeciálnej teórii relativity 3, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 1. Cite 2 publications. 
Maličký, Peter, Stolzova veta ako l’Hospitalovo pravidlo pre postupnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 5-10, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 3 publications. 
Marčoková, Mariana, K nedožitému 100. výročiu narodenia prof. RNDr. Josefa Korousa, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor and Huckaby, Dale A., A Statistical Mechanical Theory of First-order Phase Transitions on Crystalline Electrodes, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor and Huckaby, Dale A., First-order phase transitions for an ensemble of finite systems, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 24-29, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nedela, Roman and Boďa, Eduard, Súťaž študentov vysokých škôl vo vedeckej činnosti v matematike ŠVOČ 2006, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 62-65, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pivarčiová, Elena and Černecký, Jozef, Utilisation of Computers in Holographic Interferometry, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 26-32, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pulmannová, Sylvia, Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. - "Vedec roka SR 2005", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, 125. výročie narodenia Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Cesta do hlbín matematikovej duše, Peter Vrábel: Heuristika a metodológia matematiky. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra 2005., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rybanský, Ľubomír, Vytvárajúce funkcie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Staníček, Jaroslav, World Year of Physics 2005 Activities in Slovakia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 51-60, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stehlíková, Naďa and Jirotková, Darina, Pojednání o vědeckém výzkumu prof. M. Hejného u příležitosti jeho 70. narozenin, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 64-68, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šolcová, Alena and Křížek, Michal, Elitné prvočísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Štatistická fyzika v príkladoch a úlohách, Daniel Kluvanec, Igor Medveď, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vallo, Dušan, Poznámka o pomere hyperobjemov simplexov afinného priestoru An, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 5-16, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Vallo, Dušan and Palumbíny, Daniel, Profesor Šedivý sedemdesiatnikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 65-70, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 18-23, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 17-20, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Katalyzátor, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 16-19, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Pripočítaj nulu. Vynásob jednotkou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Fyzikální poznávání světa a vzdělávání ve fyzice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 37-50, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 2. Cite 2 publications. 
Vybíral, Bohumil and Volf, Ivo, Současná fyzikální věda v úlohách Fyzikální olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 36-56, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Zaladai, Zoltán and Pokorný, Milan, Exponenciálne a goniometrické rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 9-15, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
37. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Singapur, 8. 7. – 17. 7. 2006, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 58-63, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Albert Hlaváč (7.11.1919 Chynorany – 6.6.2005 Bratislava), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beloslav Riečan sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cena Slovak Telekom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
FYZIKÁLNA PEDAGOGICKÁ SEKCIA JSMF: Vyhlásenie súťaže na rok 2006: Súťaž prác z didaktiky fyziky o cenu profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Slovenská fyzikálna spoločnosť: „Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov” na rok 2006, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 48. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2006 - 2007) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 50-57, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 48. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2006–2007) kategórie A, B, C, a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 42-57, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 56. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 20-31, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XV. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2006, (Račkova dolina,11.- 14. október 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 66, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007