logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2022

   
 2022 (počet príspevkov: 28)
 2022/4 (počet príspevkov: 0)
 2022/3 (počet príspevkov: 10)
 2022/2 (počet príspevkov: 7)
 2022/1 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2022

Brajerčík, Ján, Majherová, Mária, Mlynárčik, Peter and Halušková, Emília, Život a dielo Milana Demka (1963 – 2021), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čejchan, Antonín, Křížek, Michal and Somer, Lawrence, O rozložení prvočísel v okolí faktoriálů, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 14-22, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij and Nemoga, Karol, Odišiel prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 10-13, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Eliáš, Peter, Repický, Miroslav and Šupina, Jaroslav, Ďakujeme, niečo sme sa naučili, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 14-20, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Emanovský, Petr, Lindleyův paradox, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Správa z medzinárodných súťaží v informatike 2020/21, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gábová, Timea and Šveda, Dušan, Rovesnícke hodnotenie ako nástroj učenia sa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gorčáková, Simona, Kompetencie žiakov a ich rozvoj v kontexte témy Základy fyziky mikrosveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 41-53, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Guričan, Jaroslav and Haviar, Miroslav, Opustil nás prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 1-16, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kiss, Tünde, Šoltésove dni 26-ho a 27-ho októbra 2022, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, 63. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, Zadania úloh 72. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 37-40, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kráľová, Eva, Trnka, Michal and Kopáni, Martin, Inovatívne formy a prístupy vo výučbe lekárskej biofyziky na LF UK v Bratislave v čase pandémie a po nej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 40-45, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krescanková, Žofia, Lev Bukovský, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris and Teleki, Aba, Texty úloh 1. kola 64. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2022-2023) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 54-71, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Správa o 52. konferencii slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 58-62, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Morvay, Ladislav, doc. RNDr. Tibor Gál, CSc. (10.07.1938 – 08.11.2021), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 6. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA (EuPhO), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pollák, Miro, Spomienky na profesora Leva Bukovského, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 3-9, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk and Slavíček, Ondřej, Gaussovo (normální) rozdělení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 23-36, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rojček, Michal, Smart študenti na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Füredi, Ákos and Nánai, László, Sound and Noise. Sound Propagation in Closed and Open Space, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 30-40, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Kovariancia vo fyzike – skaláry, vektory, ..., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 33-40, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Niels Henrik David Bohr Laureát Nobelovej ceny za fyziku za rok 1922, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, Lev medzi kardinálmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 25-29, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, Za hrsť spomienok na profesora Tibora Katriňáka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 17-22, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Buckinghamov Pi-teorém, rozmerová analýza, fyzikálne podobné systémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 46-60, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 64. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2022-2023) kategória A, kategórie B, C, D úlohy 1 až 4, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 40-56, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007