logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1176 Príspevky
454 Autori
26 Čísla


[Redakcia] - [Vydavateľ] - [Adresa] - [Kontakty] - [Pre autorov] - [Objednávky a predplatné]
OBZORY MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách

HORIZONS OF MATHEMATICS, PHYSICS AND COMPUTER SCIENCES
Journal for Theory and Applied Issues of Mathematics, Informatics and Physics Teaching at Primary and Secondary Schools

Vydavateľ

PROTONIT s.r.o. v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a finančným prispením Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Zástupca vydavateľa: Ivo Kluvanec

Technická redakcia: Martin Papčo, Vladimír Kutnár, Mária Kissová

  Based on Aigaion, modifications MD© 2007