logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1176 Príspevky
454 Autori
26 Čísla


[Redakcia] - [Vydavateľ] - [Adresa] - [Kontakty] - [Pre autorov] - [Objednávky a predplatné]
OBZORY MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách

HORIZONS OF MATHEMATICS, PHYSICS AND COMPUTER SCIENCES
Journal for Theory and Applied Issues of Mathematics, Informatics and Physics Teaching at Primary and Secondary Schools

Objednávky, predplatné

Predplatné časopisu:

Školy a školské zariadenia SR6.- Eur
Školy a školské zariadenia ČR180.- Čk
Dôchodcovia, študenti5.- Eur
Zahraničie - EÚ10.- Eur
Zahraničie - mimo EÚ20.- Eur
Iní individuálni odberatelia, iné organizácie SR6.- Eur

Spôsob úhrady predplatného:

Predplatné možno uhradiť z bankového účtu bankovým prevodom (príkazom na úhradu) alebo poštovým peňažným poukazom U (cestou pošty). V oboch prípadoch je potrebné predplatné zaslať na účet s týmito údajmi:

Názov účtu adresáta: PROTONIT s.r.o., Pod Sokolom 6, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce Peňažný ústav: Ľudová banka Nitra Číslo účtu: 4220072522/3100 Konštantný symbol: 308 Váš variabilný symbol: 8 1 2 x x x .

V uvedenom variabilnom symbole sa každý rok mení tretia číslica, ktoré predstavujú koncovú číslicu roka. Variabilný symbol obsahuje identifikačné číslo xxx objednávateľa, ktoré zostáva nemenné. Trojčíslie xxx, váš variabilný symbol, si môžete vyžiadať od p. H. Janáčikovej, tel. +421 37 6408 613, resp. písomnou formou. Variabilný symbol zostáva ako trvalý symbol pre vaše platby počas celého odberového obdobia OMFI.

  Based on Aigaion, modifications MD© 2007