logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1176 Príspevky
454 Autori
26 Čísla


[Redakcia] - [Vydavateľ] - [Adresa] - [Kontakty] - [Pre autorov] - [Objednávky a predplatné]
OBZORY MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách

HORIZONS OF MATHEMATICS, PHYSICS AND COMPUTER SCIENCES
Journal for Theory and Applied Issues of Mathematics, Informatics and Physics Teaching at Primary and Secondary Schools

Adresa

Redakcia Matematika a informatika
Katedra matematiky PF KU, Hrabovská 1, 034 01 Ružomberok

Fyzika
Katedra fyziky FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Vydavateľ PROTONIT s.r.o. Pod Sokolom 6, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Administrácia a distribúcia časopisu Katedra fyziky FPV UKF, Tr. Andreja Hlinku 1a, 949 74 Nitra
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007