@ARTICLE {,
title = {Klasické úlohy geometrické pravděpodobnosti},
author = {Půlpán, Zdeněk and Slavíček, Ondřej},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2021},
volume = {50},
number = {3},
pages = {1--14},
issn = {1335-4981},
abstract = {The article shows the solutions the Buffon
needle problem and the Bertrand’s paradoxes.},
}