@ARTICLE {,
title = {To jako vážně? Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Planimetrie},
author = {Kuřina, František},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2019},
volume = {48},
number = {3},
pages = {70--73},
issn = {1335-4981},
note = {Recenzia},
}