@ARTICLE {,
title = {Profesor Anatolij Dvurečenskij sa dožíva významného životného jubilea},
author = {Frič, Roman},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2019},
volume = {48},
number = {1},
pages = {42--45},
issn = {1335-4981},
note = {Jubileum},
}