@ARTICLE {,
title = {Ftákológia, čiže kombinatorická logika},
author = {Kollár, Jozef},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1995},
number = {42},
pages = {17--30},
issn = {1335-4981},
}