@ARTICLE {,
title = {Vážený pán profesor,},
author = {Dományiová, Mária},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1995},
number = {42},
pages = {6--7},
issn = {1335-4981},
}