@ARTICLE {,
title = {Výsledky stredoškolákov na Stredoeurópskej olympiáde v informatike CEOI 2013},
author = {Andrejková, Gabriela},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2013},
volume = {42},
number = {4},
pages = {67--70},
issn = {1335-4981},
note = {Informácie},
}