@ARTICLE {,
title = {Výsledky záťažových testov slovenských jadrových elektrární},
author = {Povinec, Pavel},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2012},
volume = {41},
number = {2},
pages = {65--68},
issn = {1335-4981},
}