@ARTICLE {,
title = {Objav elektrónu, Seminár k 100. výročiu objavu elektrónu},
author = {Šebesta, Juraj},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1997},
volume = {26},
number = {50},
pages = {69--70},
issn = {1335-4981},
note = {Jubileum},
}