@ARTICLE {,
title = {Zväzy s ľudskou tvárou},
author = {Sivák, Bohuslav},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1996},
volume = {25},
number = {45},
pages = {10--13},
issn = {1335-4981},
}