@ARTICLE {,
title = {Možnosti digitálnych elektrických meraní v podmienkach strednej školy},
author = {Morvay, Ladislav},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1996},
volume = {25},
number = {44},
pages = {42--47},
issn = {1335-4981},
}