@ARTICLE {,
title = {Rátanky našich pradedov},
author = {Riečan, Beloslav},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1996},
volume = {25},
number = {44},
pages = {19--22},
issn = {1335-4981},
}