@ARTICLE {,
title = {O počte rekurzívnych volaní},
author = {Hvorecký, Jozef and Polický, I. },
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1996},
volume = {25},
number = {43},
pages = {12--20},
issn = {1335-4981},
}