@ARTICLE {,
title = {Pedagóg, matematik - Petr Pavol Bartoš},
author = {Kolibiarová, Blanka},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1997},
volume = {26},
number = {48},
pages = {63--66},
issn = {1335-4981},
note = {Spomíname},
}