@ARTICLE {,
title = {Počítač vo vyučovacom procese},
author = {Polčin, Daniel},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1997},
volume = {26},
number = {48},
pages = {49--53},
issn = {1335-4981},
}