@ARTICLE {,
title = {Dvaja mysleli a mysleli, až vymysleli...Príklad},
author = {Bednářová, Svetlana and Černek, Pavol},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1997},
volume = {26},
number = {47},
pages = {9--15},
issn = {1335-4981},
}