@ARTICLE {,
title = {Několik jednoduchých úloh využívajících obarvení},
author = {Calda, Emil},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1997},
volume = {26},
number = {47},
pages = {4--8},
issn = {1335-4981},
}