@ARTICLE {,
title = {XVI. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2008 - Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2008},
volume = {37},
number = {3},
pages = {79--80},
issn = {1335-4981},
note = {Informácia},
}